Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

LÄS MER

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du ansöker genom att fylla i blanketten och skicka in den till Burlövs kommun. 

Fullmakt

Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

Medgivande från fastighetsägare

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas måste fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämna medgivande till anpassningen.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten