Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

LÄS MER

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten