Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

LÄS MER

Här anmäler du att ett företag/organisation ska starta en livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet. I e-tjänsten kan du lämna uppgifter som kommunen behöver för att placera verksamheten i rätt riskklass och planera kommande kontroll.

 

Certifikat
Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

Start av verksamhet
Livsmedelsverksamheten ska registreras hos Miljö- och byggnämnden. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till myndigheten eller tidigare om kontrollmyndigheten har utfärdat ett registreringsbeslut. Efter att verksamheten har startats gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Avgift för anmälan
Du får betala en avgift för registreringen utifrån en taxa som Kommunfullmäktige beslutat om, vilken motsvarar en timmes kontrolltid. 

Riskklassning och kontrollfrekvens
Efter att verksamheten startats utför Miljö- och byggnämnden normalt en kontroll för att se att livsmedelslokalen är färdigställd och att verksamheten har infört fungerande och ändamålsenliga hygienrutiner. Utifrån verksamhetens storlek och livsmedelshantering görs en riskklassning som avgör hur ofta verksamheten ska få kontroll.

Egenkontroll
Alla verksamheter är skyldiga att ha ett system för egenkontroll som är anpassat till verksamheten. Syftet med egenkontrollen är att förebygga hälsorisker och att säkerställa redligheten. När Miljö- och byggnämnden kontrollerar verksamheten ska ni kunna presentera systemet för egenkontroll.

För mer information
Ta kontakt med miljö- och byggavdelningen på telefon: vxl 040-625 60 00 eller via e-post: burlovs.kommun@burlov.se