Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Alkohol, tobak och spel (17)

  • Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

   computerperson

   Anmälan enligt 8 kap alkohollagen

   Anmälan enligt 8 kap alkohollagen

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
   Till tjänstenchevron_right
  • Anmälan av serveringsansvariga personer

   computerperson

   Anmälan av serveringsansvariga personer (enligt 8 kap 18 § alkohollagen)

    

   Anmälan av serveringsansvariga personer (enligt 8 kap 18 § alkohollagen)

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Anmälan om upphörande av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Till tjänstenchevron_right
  • Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

   Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

   Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.

   Ansökan om tillstånd

   • En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

   • Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

   • En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.

   • Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

   • Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

   Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Krav på tillstånd för försäljning av tobaksvaror

   Från och med den 1 juli 2019 behöver du tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter.

   Ansökan om tillstånd

   • En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

   • Ett egenkontrollprogram ska bifogas till din ansökan om tillstånd.

   • En ansökan om tillstånd ska lämnas in till den kommun där försäljningsstället ligger.

   • Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

   • Ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe. Det innebär att om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror (detaljhandel)

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod

   computerperson

   Tillstånd enligt 8 kap 2 och 6 §§ alkohollagen (2010:1622)

   Tillstånd enligt 8 kap 2 och 6 §§ alkohollagen (2010:1622)

   Till tjänstenchevron_right
  • Egenkontrollprogram för försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

    

   Information om egenkontrollprogram

   Du som tänker sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik följer bestämmelserna i lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För att säkerställa att bestämmelserna kommer att följas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva hur personalen ska få information om lagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

   Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

    

   Information om egenkontrollprogram

   Du som tänker sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik följer bestämmelserna i lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. För att säkerställa att bestämmelserna kommer att följas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva hur personalen ska få information om lagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

   Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. När du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till kommunen ska du samtidigt bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram.

   Till tjänstenchevron_right
  • Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

    

   Information om egenkontrollprogram

   Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik eller serveringen på din restaurang följer bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622). För att säkerställa att bestämmelserna kommer att följas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva hur personalen ska få information om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja folköl.

   Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen när det blir tillsyn. Om du inte följer alkohollagens bestämmelser kan kommunen ge dig försäljningsförbud eller en varning. Det gäller också om du inte har ett egenkontrollprogram.

   Har du serveringstillstånd? Då behöver du inte ha ett egenkontrollprogram eftersom du redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

    

   Information om egenkontrollprogram

   Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik eller serveringen på din restaurang följer bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622). För att säkerställa att bestämmelserna kommer att följas ska du dokumentera kontrollen av verksamheten i ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Det är näringsidkaren, det vill säga du som äger verksamheten, som ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram. Programmet bör bland annat beskriva hur personalen ska få information om alkohollagens bestämmelser och vilka rutiner som ska följas när det gäller att sälja folköl.

   Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig som näringsidkare i egenkontrollen och är ett viktigt underlag för kommunen när det blir tillsyn. Om du inte följer alkohollagens bestämmelser kan kommunen ge dig försäljningsförbud eller en varning. Det gäller också om du inte har ett egenkontrollprogram.

   Har du serveringstillstånd? Då behöver du inte ha ett egenkontrollprogram eftersom du redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

   Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c § tobakslagen (1993:581)

   Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c § tobakslagen (1993:581)

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Bygga, bo och miljö (4)

  Kommun och politik (1)

  Stöd och omsorg (16)

  • Ansökan om färdtjänst

   Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

   Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär bl a att färdtjänstresor om möjligt ska samordnas, så att flera personer reser tillsammans. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att en resenär, på grund av sitt hälsotillstånd, åker ensam.

   Färdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen eller landstinget, enligt annan lag eller förordning, är skyldig att ordna eller betala. Det gäller t ex sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering m m. Egenavgifter för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige.

   Utredning och beslut
   Ansökningar om färdtjänst utreds av en handläggare hos den nämnd, som kommunfullmäktige utsett att fatta beslut i dessa ärenden. Om det behövs kan kommunen begära att den sökande inkommer med läkarintyg (ev från läkare med specialistkompetens). Läkarintyget ska innehålla uppgifter om funktionsnedsättningen, inverkan på sökandens förmåga att resa med allmänna kommunikationer, funktionsnedsättningens omfattning och varaktighet samt läkarens uppfattning om behovet av färdtjänst.

   Den sökande har alltid rätt att ta del av utredningen och att lämna synpunkter innan beslut fattas. Beslut om färdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.

   Färdtjänst är en transportform för den som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

   Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det innebär bl a att färdtjänstresor om möjligt ska samordnas, så att flera personer reser tillsammans. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att en resenär, på grund av sitt hälsotillstånd, åker ensam.

   Färdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen eller landstinget, enligt annan lag eller förordning, är skyldig att ordna eller betala. Det gäller t ex sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering m m. Egenavgifter för färdtjänstresor beslutas av kommunfullmäktige.

   Utredning och beslut
   Ansökningar om färdtjänst utreds av en handläggare hos den nämnd, som kommunfullmäktige utsett att fatta beslut i dessa ärenden. Om det behövs kan kommunen begära att den sökande inkommer med läkarintyg (ev från läkare med specialistkompetens). Läkarintyget ska innehålla uppgifter om funktionsnedsättningen, inverkan på sökandens förmåga att resa med allmänna kommunikationer, funktionsnedsättningens omfattning och varaktighet samt läkarens uppfattning om behovet av färdtjänst.

   Den sökande har alltid rätt att ta del av utredningen och att lämna synpunkter innan beslut fattas. Beslut om färdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om riksfärdtjänst

   En kommun ska på de villkor som anges i lagen om riksfärdtjänst (1977:735) lämna ersättning för reskostnader till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

   Riksfärdtjänst är behovsprövad och medges den som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt i förhållande till det som anses som normala reskostnader. Om den som ansöker om riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan ska tillståndet gälla även ledsagaren. Tillstånd för riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

   Riksfärdtjänst kan endast beviljas av den kommun där man är folkbokförd. Som komplement till lagen utfärdar kommunen riktlinjer.

   En kommun ska på de villkor som anges i lagen om riksfärdtjänst (1977:735) lämna ersättning för reskostnader till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

   Riksfärdtjänst är behovsprövad och medges den som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt i förhållande till det som anses som normala reskostnader. Om den som ansöker om riksfärdtjänst behöver ledsagare under resan ska tillståndet gälla även ledsagaren. Tillstånd för riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färdsätt.

   Riksfärdtjänst kan endast beviljas av den kommun där man är folkbokförd. Som komplement till lagen utfärdar kommunen riktlinjer.

   Till tjänstenchevron_right
  • Ansökan om särskilda insatser enligt 9 § LSS

   Ansökan om särskilda insatser enligt LSS

   Ansökan om särskilda insatser enligt LSS

   Till tjänstenchevron_right
  • Avtal om personlig assistans

   Avtal om personlig assistans

   Avtal om personlig assistans

   Till tjänstenchevron_right
  • Begäran om att assistansersättning ska betalas till kommunen (pdf)

   Begäran om att assistansersättning ska betalas till kommunen (pdf)

   Begäran om att assistansersättning ska betalas till kommunen (pdf)

   Till tjänstenchevron_right
  • Bostadsanpassning - Fullmakt för ombud

   Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om

   bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem

   i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

   Denna blankett är till för dig som vill ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om

   bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun. Om personen du vill ge fullmakt är medlem

   i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt.

   Till tjänstenchevron_right
  • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

   Till tjänstenchevron_right
  • Fullmakt för LSS (pdf)

   Fullmakt för LSS (pdf)

   Fullmakt för LSS (pdf)

   Till tjänstenchevron_right
  • Försörjningsstöd - Nyansökan (Blankett)

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

   Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

   Till tjänstenchevron_right
  • Försörningsstöd - Ansökan om fortsatt försörjningsstöd (Blankett)

   Ansökan om fortsatt försörjningsstöd

   Ansökan om fortsatt försörjningsstöd

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Trafik och infrastruktur (5)

  Utbildning och barnomsorg (18)

  Visa alla

  Övriga e-tjänster (2)