Trygghetscirkeln - Anmälan

LÄS MER

En kostnadsfri kurs för vårdnadshavare till barn i åldern 4 månader till 6 år.

I trygghetscirkeln pratar vi om förhållningssätt och hur våra barn kan bli tryggare. Du får tips på hur du kan förstå och möta ditt barns behov på bästa sätt.

Vi pratar om vad det innebär att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn att återvända till. Vi lär oss hur vi kan hjälpa barnet att hantera och organisera sina känslor. Vi reflekterar även över barnets behov av anknytning och hur det vi som föräldrar bär med oss påverkar barnets sätt att förmedla sina känslor och behov.

Kursen ges vid flera tillfällen. Man väljer i e-tjänsten vilken omgång man vill gå.

Kursen pågår under 8 tillfällen, varje tillfälle är 90 minuter. Vi bjuder på kaffe, te och macka.

Barn medverkar inte under utbildningen men det finns möjlighet att ha barnen kvar på den förskola de är inskrivna på när kursen ges. Begränsat antal platser. Vi bekräftar din plats efter anmälan genom att handläggare kontaktar dig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa