Följande tjänster hanterar personuppgifter

Exportera
TjänstKategoriPersonuppgifterRättslig grund för behandlingenLagringstidPersonuppgiftsansvarig
Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakningAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Arbetsorder service och transportÖvriga e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Autogiroanmälan - medgivandeÖvriga e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år efter avslutat medgivande
Kommunstyrelsen
Begäran om planbeskedBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Beräkning av avgift för vård och omsorg - lämna uppgifterStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Boka LånE-cykelKultur, fritid och föreningsliv
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 1 år
Utbildnings- och Kulturnämnden
Borgerlig vigsel - lämna önskemål om tidKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Bostadsanpassning - AnsökanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 10 år
Socialnämnden
Burlövs konstklubb - AnmälanKultur, fritid och föreningsliv
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Lagras enbart under medlemsperioden
Kommunstyrelsen
Bygglov, bygganmälan och andra åtgärderBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunledningsförvaltningen
Cistern installation/avinstallation - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning - BegäranKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Driftstörning i verksamhet - avvikelse anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och Byggnämnden
Egenkontrollprogram för försäljning av folkölAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden
Egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållareAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden
Enkelt avhjälpta hinder - anmälanTrafik och infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Ersättning för utförd assistans i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro - ansökanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Fordonsbranschen - årsrapportBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och Byggnämnden
Funktion företagslots - Vägledning för företagareNäringsliv och organisationer
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Föroreningsskada - Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskadaBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och Byggnämnden
Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - anmäla/ändra/avregistreraAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Försäljning och servering av folköl - AnmälanAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Försörjningsstöd - Nyansökan (Blankett)Stöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Försörningsstöd - Ansökan om fortsatt försörjningsstöd (Blankett)Stöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Förtroendevald - lämna intyg för förlorad arbetsinkomst, personuppgifter samt avsägelserKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • För evigt
Kommunledningsförvaltningen
Föräldraskapsstöd KOMET- intresseanmälanFörskola och skola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år
Utbildnings- och kulturförvaltningen
Gödselspridning - Dispens ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Huvudmans ansökan om tilläggsbelopp för elev som har modersmålsundervisning i skola utanför Burlövs kommunNäringsliv och organisationer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Utbildnings- och Kulturnämnden
Information som är svår att förståKontakta oss
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 år
Kommunstyrelsen
Informationssamtal ansökanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Inrättande av avloppsanläggning - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och Byggnämnden
Insatser enligt LSS, ansökanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Interbookgo - SupportKultur, fritid och föreningsliv
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Kompostering av organiskt hushållsavfall - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
KonsumentvägledningKommun och politik
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Kontakt BurlövKontakta oss
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Kommunstyrelsen
Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhetBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Miljöfarlig verksamhet - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Miljöfarlig verksamhet - årsrapportBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Misstänkt matförgiftning - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Nyanlända - Ansökan till förskola eller fritidshemFörskola och skola
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Gallras vid inaktualitet i samband med inskrivning i förskolan
Utbildnings- och Kulturnämnden
Nyttjanderättshavares - medgivandeStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Odlingslott - AnmälanTrafik och infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Tills dess eget utträde ut kön begärs
Kommunstyrelsen
Omsorg, stöd och service enligt Socialtjänstlagen - AnsökanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Orosanmälan för barn och ungaStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.
 • Anmälan där utredning ej inleds gallras efter 3 månader.
Socialnämnden
PCB-sanering av fogmassor - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och Byggnämnden
Samarbetssamtal - ansökanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 14 dagar
Serveringsansvariga personer - AnmälanAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Sotning av egen anläggning- ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Stadigvarande serveringstillstånd - AnsökanAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnden
Stöd gällande barn, ungdom och familj - ansökanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlareStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år
Socialförvaltningen
Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod - Ansökan/beslutAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Socialnämnd
Trygghetscirkeln - AnmälanStöd och omsorg
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 1 månader
Socialnämnden
Uppgifter om verksamhet som omfattas av tillsyn enligt 45 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Upphörande av serveringstillstånd - AnmälanAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål - ansökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och Byggnämnden
Utföra utstakning och lägeskontroll - GodkännandeNäringsliv och organisationer
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Verksamhet med hygienisk behandling - anmälanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och byggnämnden
Vägvisningsskylt - AnsökanTrafik och infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen
Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel - AnsökanBygga, bo och miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Miljö- och Byggnämnden
Ändrade ägarförhållanden - AnmälanAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnden
Ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - AnmälanAlkohol, tobak och spel
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 5 år
Socialnämnd
Överlåtelse av kolonilott på Granbacken/RinnebäckTrafik och infrastruktur
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Kommunstyrelsen