Samarbetssamtal - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med barnen. Här kan ni ansöka om att gå på samarbetssamtal hos familjerätten.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring barnen. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och hur föräldrarna ska kunna samarbeta för barnets bästa.

En förutsättning för samarbetssamtal är att ni samtycker till att delta och att båda har signerat ansökan om samarbetssamtal med e-legitimation. Efter inskickad ansökan kommer en familjerättssekreterare att kontakta er för att boka tid till samtal. En eller två familjerättssekreterare leder samarbetssamtalet. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Det som framkommer under samtalen journalförs inte.

Tänk på
Det krävs två signeringar med e-legitimation för den här tjänsten. Den som ansöker signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett sms med länk till den medsökande som får signera. När båda föräldrarna har signerat skickas ansökan vidare till familjerätten. 

Ni som söker samarbetssamtal kan se och följa ert ärende på Mina sidor. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa