Sotning av egen anläggning- ansökan

LÄS MER

Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), 3 kap. 4 § andra stycket, får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.

Möjligheten att själv sota eller låta någon annan sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet och inte brandskyddskontrollen.

För att få ansökan godkänd skall ägaren styrka, med intyg, sin eller annan anlitad persons kompetens avseende kunskaper om rengöring och om brandskydd

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa