Uppgifter om verksamhet som omfattas av tillsyn enligt 45 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

LÄS MER

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över anläggningar och lokaler som innefattas av 45 §, förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Dessa verksamheter har ingen formell anmälningsplikt men omfattas ändå av miljöbalkens krav. Det är miljö- och byggnämndens uppgift att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven enligt miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden bör informeras om verksamheten innan start för att t.ex. undvika brister i lokalernas utformning som kan vara svåra att rätta till i efterhand. Avgifter för tillsyn tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa