Överlåtelse av kolonilott på Granbacken/Rinnebäck

LÄS MER

När en kolonilott överlåts behöver det dokumenteras.

Styrelsen i koloniföreningen och Burlövs kommun behöver kompletta kontaktuppgifter om en ny medlem.

Överlåtelsen ska skrivas under av den som överlåter sin kolonilott och den som önskar bli medlem i föreningen.

Därefter ska två styrelsemedlemmar i koloniföreningen godkänna den nya medlemmen genom att skriva under överlåtelsen.

Genom att ta över en kolonilott förbinder sig man också att betala såväl avgifter till koloniföreningen som arrende till Burlövs kommun.

 

Överlåtelsen ska skrivas ut och undertecknas i tre exemplar.

Ett exemplar behålls av den som överlåter sin kolonilott.

Ett exemplar behålls av den som tar över kolonilotten.

Det tredje undertecknade exemplaret skickas till Burlövs kommun, se adress på överlåtelseblankett.