Överlåtelse av kolonilott på Granbacken/Rinnebäck

LÄS MER

Tillkommande rättigheter och skyldigheter enligt med Burlövs kommun träffatarrendeavtal inom Granbackens koloniområde avseende.

Det är du som nuvarande arrendator som genomför anmälan. Du behöver personuppgifter för den nya arrendatorn samt kontaktuppgifter till de 2 styrelseledamöter i föreningen som ska intyga att överlåtelsen godkänns i enlighet med föreningens stadgar. Samtliga parter behöver ha BankID för att signera.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa