Föräldraskapsstöd KOMET- intresseanmälan

LÄS MER

KOMET Föräldraskapsstöd 

KOMET föräldraskapsstöd är en kurs för dig som har barn mellan 3 – 11 år och som upplever att det är bråk och konflikter hemma. Kursen syftar till att förbättra din relation med ditt barn.

Under kursen lär du dig principer och förhållningssätt som kommer att förändra din relation med ditt barn till det bättre. Vi fokuserar på ett av dina barn och för att den ska ge resultat krävs att du tränar hemma med ditt barn mellan träffarna. KOMET föräldraskapsstöd samordnas av Karolinska Institutet och utgår ifrån befintlig forskning.

Burlövs kommun erbjuder två kurser per år, en kurs under våren och en under hösten. Vårens kurs riktar sig till föräldrar som har barn i åldrarna 9 - 11 år. Höstens kurs riktar sig till föräldrar som har barn i åldrarna 6-9 år.

Om du har barn under 6 år hänvisar vi till kursen trygghetscirkeln. 
Trygghetscirkeln - Anmälan - Burlövs kommun (burlov.se)

Hur går det till?

Vi träffas i grupp vid 11 tillfällen tillsammans med andra föräldrar och två Kometgruppledare. I kursen finns det plats för 6 barns föräldrar och den hålls på torsdagskvällar mellan kl. 17.30 – 20.00. 

Vilka kan gå?

Om du bor i Burlövs kommun är kursen är kostnadsfri och är anpassad till dig som har barn mellan 3-11 år. 

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa