Upphörande av serveringstillstånd - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När tillståndet upphör får du ett beslut skickat till dig enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622)

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa