Omsorg, stöd och service enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

LÄS MER

OBS! Fungerar för närvarande bara med Google Chrome

Här kan du som är äldre, vuxen med funktionsnedsättning eller demenssjukdom ansöka om hjälp och stöd i form av till exempel hemtjänst, boendestöd, matdistribution, trygghetslarm, anhörigstöd eller särskilt boende. Du kan ansöka digitalt med Bank-ID eller välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand. Ärenden som skapas digital går att följa på Min sida.

Du som har behov av stöd och omsorg kan ansöka om:

  • Hemtjänst
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet (för personer med demenssjukdom)
  • Boendestöd
  • Ledsagning
  • Korttidsvistelse
  • Särskilt boende för äldre
  • Särskilt boende med inriktning socialpsykiatri

Är du närstående och önskar ta del av tjänsten, kontakta handläggare för registrering.

Du är välkommen att kontakta medborgarservice vid frågor: 040-625 60 00.