Värmepump installation - anmälan

LÄS MER

Här gör du anmälan om installation av värmepump.

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Därför är det fastighetsägaren som ska logga in och genomföra ansökan genom att logga in med BankID och anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. Det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa