Kompostering av organiskt hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning.

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa