Nyttjanderättshavares - medgivande

LÄS MER

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag måste alla kontraktsinnehavare eller bostadsrättshavare till bostaden ge sitt medgivande till att de sökta anpassningsåtgärderna får utföras. Det vill säga att om någon annan än du, helt eller delvis, står på kontraktet till hyresrätten eller på köpeavtalet för bostadsrätten så ska den/de godkänna anpassningsåtgärderna.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa