Försörjningsstöd - Nyansökan (Blankett)

LÄS MER

Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

Skicka din ansökan till Socialförvaltningen eller lämna in den till Medborgarservice. Du kan också lämna den till socialsekreteraren vid bokat besök.

BESÖK:

Medborgarservice Kärleksgatan 6, Arlöv

POSTADRESS:

Burlövs kommun Socialförvaltningen Box 53 232 21 Arlöv