Stöd gällande barn, ungdom och familj - ansökan

LÄS MER

Här kan du som är över 15 år ansöka om stöd för egen del. Om du är vårdnadshavare kan du ansöka om stöd för ditt barn eller för stöd i din föräldraroll.

Om du  har frågor kan du alltid kontakta Socialtjänstens mottag.
Tel: 040-625 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Valfri inloggning med e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa