Insatser enligt LSS, ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om insatser enligt LSS digitalt eller via blankett. Den här tjänsten kan även du som är förmyndare, förvaltare, god man, ombud med fullmakt eller vårdnadshavare använda. Kontakta kommunens LSS-handläggare för registrering

 

Insatser du kan ansöka om enligt lagen om LSS, lagen om stöd och service:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för barn över 12 år utanför det egna hemmet
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom

 

LSS gäller för personer med:

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

 För att styrka ditt behov av insatser kan det behövas ett intyg från din vårdcentral.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten