Ersättning för utförd assistans i samband med ordinarie assistents sjukfrånvaro - ansökan

LÄS MER

Kommunen är enligt 9 § 2 LSS skyldig att tillgodose behovet av assistans vid ordinarie assistents sjukdom. Denna ansökan avser endast sjuklöneersättning. Ersättningen beräknas enligt sjuklönelagen och kollektivavtal och innefattar också sociala avgifter och semesterersättning. 

 

Ansökan handläggs av LSS-handläggare som skickar ett skriftligt beslutsmeddelande till assistansbolaget.  Därefter kan assistansbolaget fakturera Burlövs kommun.