Ersättning för utförd assistans - ansökan

LÄS MER

Kommunen är enligt 9 § 2 LSS skyldig att tillgodose behovet av assistans vid ordinarie assistents sjukdom. Denna ansökningsblankett avser endast sjuklöneersättning. Ersättningen beräknas enligt sjuklönelagen och kollektivavtal och innefattar också sociala avgifter och semesterersättning. Efter utredning utbetalas ersättning för faktisk merkostnad inom 30 dagar efter att kommunen mottagit denna blankett.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten