Burlövs konstklubb - Anmälan

LÄS MER

Konstklubben bjuder årligen in cirka tio konstnärer för att ställa ut i Medborgarhusets matsal.
Från varje utställning köps minst ett konstverk in till konstklubben, som du som medlem sedan har möjlighet att vinna under årsmötet. Som medlem får du även möjligheten att köpa utställda konstverk till ett rabatterat pris.

Medlemsavgiften i konstklubben är 200 kr per år och kan betalas genom löneavdrag eller genom inbetalning till Konstklubbens Plusgiro 55 81 65-7. För att få delta i den årliga konstutlottningen och andra förmåner (20% rabatt på utställd konst) ska årsavgiften vara betald senast den 30 augusti innevarande verksamhetsår (verksamhetsår 1/10 – 30/9).

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa