Huvudmans ansökan om tilläggsbelopp för elev som har modersmålsundervisning i skola utanför Burlövs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Endast för huvudmän.

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa