Föroreningsskada - Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

LÄS MER

Anmäl om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899). Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtergärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förlägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

 

 

Behandling av personuppgifter

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa