Bygglov, bygganmälan och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om lov, förhandsbesked eller också göra en anmälan för åtgärder som inte kräver lov.

Förutsättningar

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov eller marklov
 • Förhandsbesked
 • Mur och plank
 • Strandskyddsdispens

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan och anmälan. Det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga. Här hittar du gällande taxa för Burlövs kommun.

Samtliga ritningar bifogas i formatet PDF.

Observera att du inte kan fotografera av dina ritningar och sen omvandla dem till pdf då dess skalenlighet inte blir korrekt. Vilka bilagor och handlingar som ska bifogas beror på vilken åtgärd du önskar göra. På vår hemsida kan du läsa mer om vilka handlingar som behövs för olika åtgärder.

Arkiv

Vi har ett bygglovsarkiv där det finns möjlighet att söka fram äldre handlingar på olika fastigheter. Om du vill ha en äldre handling som exempelvis ett beslut, ansökningsblankett, ritning eller teknisk beskrivning, kan du kontakta vår Medborgarservice på burlovs.kommun@burlov.se eller på 040-625 60 00. Döp mejlet med din fastighetsbeteckning.

Uppgifter att ha till hands

Fastighetsbeteckning

När du lämnar in ett ärende till oss så vill vi att du anger en fastighetsbeteckning där du ska göra din åtgärd. 

Information om det du vill göra

För att vi ska kunna hantera ärendet du skickar in behöver vi information från dig. Beroende på den åtgärd du vill göra, begär vi in olika uppgifter som fasadernas material och färgsättning, byggnadens mått och placering på fastigheten (tomt).

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ansökan eller anmälan tas emot av kommunen och ärendet blir fördelad till en handläggare. Vi kommer att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ditt ärende.

Skyddad identitet

Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet, vänd dig till kommunen.

BankID

För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Min sida längst upp på sidan.

Ska du ansöka eller göra en anmälan för ett företag eller förening kommer du att fylla i företagets/föreningens uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets/föreningens ärende.