Funktion företagslots - Vägledning för företagare

LÄS MER

Ska du starta ett företag eller har du redan ett befintligt företag och önskar utveckla din verksamhet erbjuder Burlövs kommun funktion företagslots, en kostnadsfri tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Burlöv. Om du skall komma ifråga antas du ha behov av att träffa representanter från minst två områden. Det kan vara frågor som tex berör miljö, bygglov, tekniska avdelningen, plan-, mark- och exploatering, livsmedel, fiberutbyggnad, tillstånd för tobaksförsäljning och näringsliv. 

Vid ett informellt förbokat möte träffar du tjänstemän från de olika kommunala myndigheter som berör din verksamhet på en och samma gång. Tanken är att ge dig snabb vägledning och samordning av dina kontakter i mötet med kommunen. Under detta möte får du svar på vilka tillstånd som krävs och hur din affärsidé på bästa sätt kan bli genomförbar.

Det fattas inga beslut under lotsmötet.

Här kommer du att få svara på ett par frågor om din verksamhet eller affärsidé och boka en tid för ett möte. Du kommer sedan få en bekräftelse via e-post från Elisabeth Nilsson, kommunvägledare i Medborgarservice på att din företagslots blivit bokad.

Vi vill att du loggar in med e-legitimation för att identifiera dig och för att vi ska kunna kommunicera med dig via e-tjänsten. När du är inloggad kan du alltid se dina pågående ärende under mina sidor och ta kontakt med oss i ditt ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa