Borgerlig vigsel - lämna önskemål om tid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En borgerlig vigsel är en rättsligt bindande ceremoni utan religiösa inslag där paret själv har möjlighet att anpassa ceremonin efter sina önskemål. Förrättningen hålls av särskilt utsedda vigselförrättare. Ceremonin äger vanligtvis rum i Medborgarhusets stora sessionssal. Om ni önskar att gifta er på annan plats, bestämmer ni detta tillsammans med vigselförrättaren. 

Bokning och information
Borgerlig vigsel är gratis för de par där en eller båda parterna är folkbokförda i kommunen.
För de som inte är folkbokförda i kommunen utgår en administrativ avgift på 1000 kr. Avgiften ska vara på kommunens konto senast 14 dagar före bokad vigsel.

Vill du gifta dig borgerligt i Burlövs kommun, så kan du boka tid med någon av kommunens vigselförrättare. 

Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning. Detta ansöker ni om hos Skatteverket. När Skatteverket har godkänt er ansökan får ni hem ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Intygen måste ni lämna in till medborgarservice senast två veckor före vigseln. Det går bra att lämna önskemål om tid till kommunen, men inga bokningar kommer att göras innan kommunen har mottagit vigselintyg och hindersprövning. Om vi inte har fått er hindersprövning och ert vigselintyg kommer ert önskemål om vigseldatum att tas bort och ärendet avslutas hos oss. 

När ni ansöker om hindersprövning hos Skatteverket kan ni även anmäla till dem vilket efternamn var och en ska ha efter vigseln.

Notera

  • Vi tar senast emot bokningar två veckor innan vigseln planeras äga rum.
  • Är du eller din partner inte folkbokförda i Burlövs kommun utgår en administrativ avgift på 1000 kr
  • Vi har tystnadsplikt och sekretess råder innan vigseln är genomförd hos oss. Därefter är dokumenten en offentlig handling och kan begäras ut.
  • Du, din partner och vittnen behöver visa upp giltiga ID-handlingar före vigselceremonin. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa