Borgerlig vigsel - lämna önskemål om tid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En borgerlig vigsel är en rättsligt bindande ceremoni utan religiösa inslag där paret själv har möjlighet att anpassa ceremonin efter sina önskemål. Förrättningen hålls av särskilt utsedda vigselförrättare. Ceremonin äger vanligtvis rum i Medborgarhusets stora sessionssal. Om ni önskar att gifta er på annan plats, bestämmer ni detta i enlighet med vigselförrättaren. 

Bokning och information
Vill du gifta dig borgerligt i Burlövs kommun, så kan du boka tid med någon av kommunens vigselförrättare. Ceremonin är gratis.

Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning. Detta ansöker ni om hos Skatteverket. När Skatteverket har godkänt er ansökan får ni hem ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. Intygen måste ni lämna in till oss senast två veckor före vigseln. Det går bra att lämna önskemål om tid till kommunen, men inga bokningar kommer att göras innan kommunen har mottagit vigselintyg och hindersprövning. Ert önskemål kommer att bevaras och sparas fram till två veckor innan önskat vigseldatum. Om vi inte får kompletteringar vid det tillfället kommer ert önskemål att tas bort och avslutas. 

När ni ansöker om hindersprövning hos Skatteverket kan ni även anmäla till dem vilket efternamn var och en ska bära.

Notera

  • Vi tar tidigast emot bokningar två veckor innan vigseln planeras äga rum.
  • Tystnadsplikt och sekretess innan vigseln är genomförd. Därefter offentlig handling.
  • Du, din partner och vittnen behöver visa upp giltiga ID-handlingar före vigselceremonin. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa