Nyanlända - Ansökan till förskola eller fritidshem

LÄS MER

Ansökan fylls i tillsammans med medborgarservice på plats i medborgarhuset.

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa