Dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning - Begäran

LÄS MER

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Burlövs kommuns webbplats www.burlov.se/gdpr eller genom att kontakta dataskyddsombud@burlov.se

När du begär att få utnyttja någon av dina rättigheter, för dig själv eller för barn som du är vårdnadshavare för, ska du göra detta  via E-tjänsten.

När begäran är färdigbehandlad kommer dataskyddsombudet att återkoppla till dig.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa