Bostadsanpassning - Ansökan

LÄS MER

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Du ansöker digitalt genom att med bank-id logga in i vårt system för att ansöka. Det går även att använda en blankett  och skicka in den till Burlövs kommun

När behövs fullmakt?

Om personen du vill ge fullmakt är medlem i samma hushåll som du själv behövs ingen fullmakt. Använd blankett om du vill ge en person utanför ditt hushåll fullmakt att företräda dig i ärenden om bostadsanpassningsbidrag i Burlövs kommun.

Medgivande från fastighetsägare behövs om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas måste fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämna medgivande till anpassningen, använd vår blankett.

E-tjänst
Du kan ansöka digitalt med hjälp av ditt Bank-ID. Du behöver bifoga intyg från sakkunnig till din ansökan. Om någon annan än du står på kontraktet på din bostad behöver du också skicka in nyttjanderättshavarens medgivande till anpassningen.

Ansökningen gör du via E-tjänsten Nyttjanderättshavares - medgivande