Skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behöver ditt barn skolskjuts?

Barn som av Burlövs kommun är placerade på grundsärskola eller gymnasiesärskola i Lund behöver inte göra någon ansökan. Endast om ni behöver ansöka om enskild skolskjuts ska en ansökan göras.

Om ditt barn har långt till skolan kan hen ha rätt till skolskjuts, men bara om hen går på den skola som ligger närmst hemmet. Väljer du att placera ditt barn på en annan skola får du själv ombesörja transporten.

För att ha rätt till skolskjuts skall färdväg/skolväg mellan hem och skola överstiga:

  • 3 km för barn i förskoleklass samt elever i skolår 1 - 3
  • 4 km för övriga elever.

Med skolväg avses kortast användbara gångväg mellan bostad och den skola som ligger närmst bostaden (folkbokföringsadress).

Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt stadium dvs förskoleklass, åk 1, åk 4 och åk 7 samt inför start på gymnasiesärskola.

Det är möjligt att bli beviljad skolskjuts om barnet har plats på fritidshem och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Fast skolskjutsschema gäller med en tur i anslutning till att skolan börjar och sista tur ca 16.00.

För elev som är beviljad skolskjuts gäller en tur i vardera riktning, mellan en upphämtningsplats i närheten av hemmet och skola.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
burlovs.kommun@burlov.se
040-625 60 00

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa