Ändra inkomst, kontaktuppgifter eller uppsägning av plats

LÄS MER

Ändra inkomst, kontaktuppgifter för barnomsorg och skolbarnomsorg. 

Säga upp plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg.

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Frågor om e-tjänsten

Anni Nilsson
anni.nilsson@burlov.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden