Ändra inkomst, kontaktuppgifter eller uppsägning av plats

LÄS MER

Ändra inkomst, kontaktuppgifter för barnomsorg och skolbarnomsorg. 

Säga upp plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg.

Frågor om e-tjänsten

Anni Nilsson
anni.nilsson@burlov.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden