Tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap.

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning utöver ifrågavarande tillställning och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta.

Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten.

Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är inte heller fråga om ett slutet sällskap om medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen.

Tillstånd för slutna sällskap kan ges för enstaka tillfällen som till exempel vid personalfester eller bröllop. Tillstånd till slutna sällskap kan också vara stadigvarande där t.ex en restaurangrörelse på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap. 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa