Orosanmälan för barn och unga

LÄS MER

Att anmäla
Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden.

Att göra en anonym anmälan
Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?
Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Socialtjänstens mottag.
Tel: 040-625 60 00

 

 Akut orosanmälan utanför kontorstid och på helger

Tänk på att om du gör en anmälan utanför kontorstid kommer vi att se din orosanmälan först nästkommande arbetsdag.

Kontorstid måndag – fredag 8.00-16.00, avvikande öppettider 08.00-13.00.  Läs mer om avvikande öppettider: https://burlov.se/hjalpmeny/kontaktaoss/avvikandeoppettider

Om ditt ärende är av brådskande karaktär och du behöver komma i kontakt med oss utanför dessa tider, vänligen kontakta Sociala jouren på telefonnummer 040 – 34 56 78.  Sociala jouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd. Sociala jouren arbetar både via telefon och med hembesök.

 Är det en akut situation ska du ringa 112.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa