Utvärdering av plan för extraordinära insatser

LÄS MER

Utvärdering av plan för extraordinära insatser

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden