Begäran om startbesked eller tekniskt samråd

LÄS MER

Information till dig som ska begära startbesked eller komplettera med handlingar inför tekniskt samråd

Här kan du som har fått ett lov lämna in en begäran om att få startbesked. Du behöver komplettera med de handlingar som krävs inför startbesked. I kompletteringsbrevet står det vilka handlingar som ska skickas in.
 

Har du fått en kallelse till tekniskt samråd, då kan du komplettera ditt ärende här med de handlingar som krävs. I kallelsen står det vilka handlingar som ska skickas in.