Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter- anmäla/ändra/avregistrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du säljer nikotinprodukter som inte innehåller tobak ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten för att anmäla eller avregistrera försäljning, eller för att anmäla ändringar i företaget.

Egenkontrollprogram
Till anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du kan välja att bifoga egenkontrollprogrammet digitalt i e-tjänsten eller skicka in det per post.

 

Ur lag (2022:1257):

Anmälan om försäljning

17 § En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe

Skyldighet att utöva egenkontroll

18 § Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om företaget
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa