Uppsägning av plats på fritidshem

LÄS MER

Uppsägning av plats sker senast 60 dagar före platsen ska lämnas.

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Frågor om e-tjänsten

Anni Nilsson
anni.nilsson@burlov.se