Elevresa - ansökan om kontant ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avser ansökan om kontant ersättning för gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. med avstånd på minst 5 km. Gäller för elever folkbokförda i Burlövs kommun, har minst 5 km mellan hem och skola och som har rätt till CSN. Kontant ersättning utgår med högst 1/30 av prisbasbeloppet per hel kalendermånad, 9 månader. Ansökan görs inför varje läsår. Gäller längst t.o.m. vårterminen eleven fyller 20 år.

Frågor om e-tjänsten

Anders Erenius
anders.erenius@burlov.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och Kulturnämnden
dataskyddsombud@burlov.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa