Modersmålsundervisning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla elever har rätt till modersmålsundervisning som har grundläggande kunskaper i språket och där ett annat språk än svenska utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Oftast förutsätter detta att minst en förälder talar ett annat språk än svenska och dagligen använder detta i sitt umgänge med barnet.

Eleven har endast rätt att undervisas i ett språk, även om föräldrarna pratar olika språk i hemmet med eleven. Undantag är romska elever som kommer från utlandet, de har rätt till två språk.

Frivilligt, men när man väl anmält sig måste man delta

Det är frivilligt att läsa modersmål, men när du anmält ditt barn blir det obligatorisk närvaro. Modersmål är ett ämne som alla andra och betyg ges vid slutet av höstterminen och vårterminen.

 

Modersmålsundervisning anordnas om

antalet elever är minst fem och om det finns lämplig lärare. Detta gäller inte när en elev pratar något av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska. Dessa elever har rätt till undervisning även om antalet anmälda elever understiger 5.

Adopterade barn som har ett annat språk än svenska samt de nationella minoritetsspråken har också rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet.

 

Undervisning utanför skoltid

Undervisning i modersmål anordnas utanför skoltid och kan äga rum på en annan skola i kommunen än på elevens vanliga skola.

 

Anmälan

Som vårdnadshavare anmäler du ditt barn till modersmål via e-tjänst.

Du får svar på din anmälan inom två veckor. Det är rektor som tar beslut om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning eller inte. Godkänns anmälan kommer ditt barn att läsa modersmål till och med årskurs 9 och ingen ny ansökan behövs. Om du har anmält ditt barn till modersmål och elevantalet understiger fem eller om vi inte hittat lämplig lärare så blir ni informerade via e-post. Ditt barn blir då placerat i kö.

 

Avanmälan

Om man vill avsluta modersmålsundervisningen tidigare än årskurs 9 så ska man fylla i en avanmälan via e-tjänsten_ https://e-tjanster.burlov.se/avanmalan-modersmal

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa