Oro eller misstanke att en vuxen far illa - anmälan

LÄS MER

Om du misstänker eller känner oro för att en vuxen familjemedlem, granne, god vän eller annan medborgare far illa kan du anmäla det till socialtjänsten.

Oron kan exempelvis handla om:

  • att personen utsätter sig för risker
  • oro för beroende eller missbruk av exempelvis alkohol, droger eller spelande
  • att våld förekommer
  • att någon mår dåligt och kan vara i behov av stöd utifrån det
  • att personen inte själv vågar be om hjälp

Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa Individ-och familjeomsorgens Mottag 040-625 60 00.

Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den enskilde.

Vad händer sedan?
När en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan, beslut fattas om en utredning ska inledas eller inte. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om detta beslut. Om det tillkommer nya omständigheter som ökar din oro bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

 

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
Burlovs.kommun@burlov.se
040-625 60 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan vi förifylla frågor med uppgifter som hämtas från andra system t.ex. Skatteverket.

Observera! Om du vill vara anonym ska du inte logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa