Anmälan , mottagande av barn/elever, fristående enhet

LÄS MER

För att få rätt bidrag måste Burlövs kommun få information om vilka barn/elever, folkbokförda i Burlövs kommun, som går i era förskolor eller skolor. Huvudmannen ska omgående meddela Burlövs kommun när nya barn/elever skrivs in i verksamheten. Detta görs genom att mottagande förskola eller skola fyller i uppgifterna i denna e-tjänst.

Frågor om e-tjänsten

Anni Nilsson
anni.nilsson@burlov.se
040-625 62 02

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings och kulturnämnden i Burlövs kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa