Ansökan om slutbesked

LÄS MER

Har du byggt klart?

Kontakta din handläggare för bokning av slutsamråd. Inför slutsamrådet behöver du komma in med de handlingar som krävs inför samrådet. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.
 

Om det inte ska hållas något slutsamråd i ditt ärende behöver du komma in med de handlingar som krävs för slutbesked. I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din ansökan om slutbesked. Startbeskedet hittar du på Min sida.


Vad händer när du har skickat in ansökan om slutbesked?

Vi kommer att gå igenom de handlingar du har lämnat in och då göra bedömningen om vi kan medge slutbesked och om byggnaden eller byggnadsdelen kan börja användas. Om vi saknar något för slutbesked kommer vi att höra av oss till dig.