Ansökan om tilläggsbelopp

LÄS MER

Denna tjänst rör ej privatpersoner, används enbart av andra skolor utanför Burlövs kommun, som ansöker om stöd för elev från Burlövs kommun.

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.