Plats till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - ansökan

LÄS MER

Ansök om plats till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

 

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Anni Nilsson
anni.nilsson@burlov.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings och kulturnämnden i Burlövs kommun