Val av utförare för stöd- och serviceinsatser

LÄS MER

Val av stöd- och serviceinsatser:

- Tvätt

- Städ

 - Ledsagarservice enligt socialtjänstlagen

 - Avlösarservice enligt socialtjänstlagen

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
burlovs.kommun@burlov.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa