Lämna svar vid grannehörande

LÄS MER

Har du fått brev där du får möjlighet att yttra dig om ett lov eller förhandsbesked?

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Vi har skickat ut ett grannehörande till dig eftersom åtgärden som din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanelagt område. När du loggar in finns grannehörandet vi har skickat ut till dig tillsammans med tillhörande handlingar tillgängligt.

OBS: Om du loggar in som kontaktperson för ett företag behöver du ange organisationsnummer, tänk på att du måste börja med 16 framför organisationsnumet, ex. 16555555-5555. Du kommer behöva ange kundnummer som du hittar i brevet.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om det går att bevilja lov/förhandsbesked i ärendet eller inte.