Årsrapporter för miljöfarliga verksamheter

LÄS MER

Har du fått ett beslut om att du ska komma in med årsrapport för din verksamhet, du kan lämna in den här via e-tjänsten. Årsrapporten ska skickas in senast den 31 mars om det inte står något annat i beslutet.