Stipendier och utmärkelser

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du föreslå mottagare av de priser, utmärkelser och stipendium som delas ut i Burlöv.

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Frågor om e-tjänsten

Anders Erenius
anders.erenius@burlov.se
0709639365

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och kulturnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa