Stipendier och utmärkelser

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du föreslå mottagare av de priser, utmärkelser och stipendium som delas ut i Burlöv.

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på dataskyddsombud@burlov.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår webbplats.

 

Frågor om e-tjänsten

Anders Erenius
anders.erenius@burlov.se
0709639365

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och kulturnämnden

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa