Försörjningsstöd - Ansök digitalt med Bank-id

LÄS MER

Enligt socialtjänstlagen 4 kap. har du rätt till försörjningsstöd om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Biståndet är behovsprövat och utbetalas av kommunens socialtjänst.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
040-625 60 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden