Löneservice - Support

LÄS MER

Löneservice support 

Vad kan vi hjälpa dig med?

I denna E-tjänst finner du,

  • E-tjänster för ansökningar
  • Svar på de vanligaste frågorna 
  • Pension
  • Information gällande din lön.
  • Ansökan om behörighet
  • Övrigt

Personuppgiftsansvarig

Löneservicenämnden
loneserviceenheten@burlov.se