Lägg till intressent till ditt byggärende (ex. kontrollansvarig)

LÄS MER

Förutsättningar för kontrollansvarig

I många ärenden kan det krävas att du anmäler en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är certifierad. Tänk på att du måste ha en överenskommelse med den du anmäler som kontrollansvarig i det aktuella ärendet.

Vad händer när du har skickat in uppgifter om kontrollansvarig/kontaktperson?

Personerna registreras som intressenter i ärendet på en gång.

Åtagande från kontrollansvarig kontrollerar oftast av kommunen. I dessa fall kommer vi att skicka en bekräftelse till den anmälda kontrollansvarige. Vi kommer även att be denne höra av sig till oss ifall den inte har tagit på sig detta ärende.